NA POSLEDNÍ CHVÍLI: Koronavirus (COVID-19) zde
28-Březen-2022

DOBRÝ DEN


Na Kanárských ostrovech všichni neustále intenzivně pracujeme, abyste nás mohli navštívit za podmínek maximální bezpečnosti, hygieny a kvality. Měli byste vědět, že v současné době máme více než 78.8% populace očkovaných proti COVID-19, což převyšuje evropský průměr.


Pokud se brzy chystáte navštívit naše ostrovy, níže najdete informace, které by vás mohli zajímat.

11. PODMÍNKY PRO VSTUP DO ŠPANĚLSKA (a na Kanárské ostrovy):

Kanárské ostrovy můžete navštívit, pokud cestujete z Evropské unie, ze země v schengenském prostoru nebo ze třetí země, se kterou Španělsko uzavřelo reciprocitní dohodu o přijímání cestujících.

Je nezbytné, abyste si před cestou na Kanárské ostrovy ověřili podmínky u svého operátora nebo letecké společnosti.

1.1 POKUD CESTUJETE Z RIZIKOVÝCH ZEMÍ * V RÁMCI EU A SCHENGENU

* Rozumí se jimi země uvedené na tomto seznamu.

 1. Kontrolní formulář. Pro urychlení kontroly na letištích je doporučeno vyplnit formulář digitálně včetně veškeré potřebné dokumentace (fast control). Pokud cestujete výletní lodí, je třeba vyplnit tento formulář.

a splnění jednoho z následujících požadavků pro osoby starší 12 let::

a)  Potvrzení o dokončeném očkování proti infekciCOVID-19.

b)  Diagnostický test na infekci COVID-19 s negativním výsledkem. Budou akceptovány antigenní testy provedené ne více než 24 hodin před příjezdem do Španělska a testy NAAT (PCR, TMA, LAMP) provedené maximálně 72 hodin před příjezdem do Španělska.

c)  Potvrzení o prodělání onemocnění potvrzující, že se držitel uzdravil z onemocnění COVID-19, vydaný minimálně 11 dní po prvním pozitivním testu NAAT (PCR, TMA, LAMP). Platnost certifikátu je 180 dní.

 

Výjimečně a namátkově může být od některých cestujících požadováno, aby si do čtyřiceti osmi hodin po příletu provedli diagnostický test na aktivní infekci COVID-19, jehož výsledek musí být sdělen zahraničním zdravotnickým službám prostředky k tomu určenými.

 

1.2 POKUD CESTUJETE ZE ZEMÍ S NÍZKÝM RIZIKEM V RÁMCI EU A SCHENGENU

 1. Kontrolní formulář. Pro urychlení kontroly na letištích je doporučeno vyplnit formulář digitálně včetně veškeré potřebné dokumentace (fast control). 
Pokud cestujete výletní lodí, je třeba vyplnit tento formulář.

 

1.3 POKUD CESTUJETE ZE TŘETÍCH ZEMÍ A NEJSTE OBČANEM SPOLEČENSTVÍ EU

 Cestující musí splňovat následující požadavky:

 1. Kontrolní formulář. Pro urychlení kontroly na letištích je doporučeno vyplnit formulář digitálně včetně veškeré potřebné dokumentace (fast control). Pokud cestujete výletní lodí, je třeba vyplnit tento formulář.
 2. Potvrzení o dokončeném očkování proti onemocnění COVID-19. Osvobozeny jsou děti do 12 let. V případě cestujících s bydlištěm ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, kteří pocházejí přímo z ní, musí do Španělska dorazit s potvrzením o očkování nebo Potvrzení o prodělání onemocnění potvrzující, že se držitel uzdravil z onemocnění COVID-19, vydaný minimálně 11 dní po prvním pozitivním testu NAAT (PCR, TMA, LAMP). Platnost certifikátu je 180 dní.
 3. Cestující starší 12 let nebo mladší 18 let musí splnit negativní PCR test provedený maximálně 72 hodin před příjezdem, pokud nejsou řádně očkováni.

 4. Kromě toho bude vyžadován diagnostický test na zjištění aktivní infekce COVID-19 bez ohledu na očkování nebo předchozí přenos nákazy pouze do rizikových třetích zemí. Budou akceptovány antigenní testy provedené ne více než 24 hodin před příjezdem do Španělska a testy NAAT (PCR, TMA, LAMP) provedené maximálně 72 hodin před příjezdem do Španělska. Zde si můžete ověřit, zda je vaše země riziková 

Třetí země, které nejsou považovány za rizikové, jsou z tohoto nařízení vyloučeny a mohou využívat podmínek platných pro rizikové země EU a Schengenu (viz bod 1.1). Zde je uvedený seznam. 

 

1.4 POKUD CESTUJETE V RÁMCI STÁTU

V současné době neexistuje žádný typ omezení pro cestování na Kanárské ostrovy odkudkoli ze španělského území. Tímto způsobem je možné cestovat mezi ostrovy a z poloostrova.

2Nejsem si úplně jistý/á ohledně testů:

 

Je test také povinný při odjezdu z Kanárských ostrovů?
Ne, ale vaše země to může vyžadovat. Doporučujeme vždy zkontrolovat požadavky a doporučení vaší země původu.

Mohu absolvovat test na ostrovech?
Kanárské ostrovy mají samozřejmě prvotřídní zdravotnická zařízení. Ubytovatel vám poskytne informace o nejbližším místě k provedení schváleného diagnostického testu. V každém případě vám poskytneme seznam schválených center na Kanárských ostrovech, kde můžete test absolvovat.

3Jaká bezpečnostní opatření budou zavedena na letišti a/nebo v letadle?

Mějte na paměti, že ve vnitřních prostorách letiště a po celou dobu letu musíte mít roušku a dodržovat všechna bezpečnostní opatření uvedená leteckou společností i orgány letiště.

Doporučujeme, pokud je to možné, odbavit se online, abyste se vyhnuli zbytečným administrativním úkonům na letišti. Mějte na paměti, že mnoho leteckých společností již nepovoluje příruční zavazadlo v kabině, s výjimkou osobního zavazadla, které se vejde pod sedadlo.

4Mohu se volně pohybovat mezi ostrovy?

Samozřejmě, jednou z velkých výhod návštěvy Kanárských ostrovů je to, že během jedné návštěvy můžete poznat několik ostrovů. Ostrovy se od sebe velmi liší a stojí za to je navštívit.

V současné době je pohyb mezi ostrovy plně obnoven, s denními spoji, které umožňují bezproblémový přesun z jakéhokoli ostrova na druhý, letadlem i lodí. Binter a Canaryfly jsou letecké společnosti, se kterými můžete cestovat mezi ostrovy, a společnostmi poskytující lodní přepravu jsou Fred Olsen, Armas, Biosfera Express a Líneas Romero.

5Co bychom měli vědět před příjezdem na Kanárské ostrovy? Bezpečnostní opatření.

Obecná opatření:

 • Dospělí a děti starší 6 let musí v uzavřených veřejných prostorách nosit roušku (s výjimkou příjmu potravy), stejně tak i ve venkovních prostorách, kde není možné dodržovat bezpečný sociální odstup 1,5 m. Lidé se zdravotním postižením nebo onemocněním dýchacích cest jsou od této povinnosti osvobozeni.

 • Sociální odstup (stanoven na 1,5 m).

 • Používání hygienických prostředků (mýdla a hydroalkoholické gely).
 • Adekvátní úklid a dezinfekce ve všech zařízeních a materiálech (se zvláštním posílením na toaletách a podobných běžně používaných místech).

6Jaká osobní ochranná opatření mám přijmout, abych předešel(předešla) infekcím?

Španělské ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby všichni občané přijali tato osobní ochranná opatření:

 • Často provádějte hygienu rukou mýdlem a vodou nebo hydroalkoholickým gelem.
 • Při kašlání nebo kýchání zakryjte ústa a nos jednorázovými ubrousky a poté je vyhoďte.
 • Udržujte sociální odstupy nejméně 1,5 m od lidí, s nimiž nežijete (se symptomy nebo bez nich)

Doporučuje se, aby se ve skupinách nebo při setkání lidí, kteří nežijí společně v soukromých prostorech, nesetkávalo více než 10 osob, i když lze zaručit bezpečné sociální odstupy.

7Co mám dělat, když se u mě během pobytu na Kanárských ostrovech objeví příznaky? Asistenční pojištění COVID.

Pokud máte příznaky, jako je kašel, horečka, dušnost nebo nepříjemné pocity, izolujte se ve svém ubytování a zavolejte na číslo 900 112 061, kde vám dají pokyny, na jaké zdravotnické zařízení se máte obrátit. +34 922 842 279 a +34 928 846 579 (mezinárodní hovory)

Mějte na paměti, že při návštěvě jakéhokoliv zdravotnického zařízení na ostrovech musíte mít ochrannou roušku a nesmíte se dotýkat žádného povrchu rukama.

8DŮLEŽITÁ INFORMACE: PLATBA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ COVID-19 JE OD 3. BŘEZNA 2022 POZASTAVENA.

Hygienická doporučení:

Lavamanos

Často provádějte hygienu rukou pomocí mýdla a vody nebo hydroalkoholického gelu.

Toallitas

Při kašlání nebo kýchání si zakrývejte ústa a nos jednorázovými tkaninami a poté je vyhoďte.

Distancia de seguridad

Udržujte sociální odstupy nejméně 1,5 metru od lidí, s nimiž nežijete (se symptomy nebo bez nich).

Barbijo

Rouška je povinná pouze pro osoby starší 6 let při vstupu do zdravotnických zařízení, lékáren a veřejné dopravy.  

Pokud máte během pobytu na Kanárských ostrovech příznaky onemocnění COVID-19:

900 112 061(Pouze pro hovory na španělském území, v případě příznaků COVID-19) . +34 922 842 279 a +34 928 846 579 mezinárodní hovory)

Fiebre

Horečka

Tos

Kašel

Falta de aire

Problémy s dýcháním