NA POSLEDNÍ CHVÍLI: Koronavirus (COVID-19) zde
05-Únor-2021

DOBRÝ DEN


Na Kanárských ostrovech všichni neustále intenzivně pracujeme, abyste nás mohli navštívit za podmínek maximální bezpečnosti, hygieny a kvality. V současné době máme nejnižší epidemiologický index ve Španělsku.

Pokud se brzy chystáte navštívit naše ostrovy, níže najdete informace, které by vás mohli zajímat.

1Kdo může navštívit Kanárské ostrovy?

Kanárské ostrovy může navštívit kdokoliv přijíždějící z Evropské unie, ze země v schengenském prostoru nebo ze třetí země, se kterou má Španělsko vzájemné dohody o přijímání cestujících. Jedná se o Austrálii, Kanadu, Čínu, Jižní Koreu, Gruzii, Japonsko, Nový Zéland, Rwandu, Thajsko, Tunisko a Uruguay.

Při plánování návratu doporučujeme vždy zkontrolovat požadavky a doporučení dané země.

2Musím před cestou na Kanárské ostrovy podstoupit nějakou zvláštní proceduru?

Všichni lidé, kteří si na Kanárské ostrovy přijdou užít dovolenou, musí projít zdravotní prohlídkou. Tato kontrola závisí na situaci, ve které se nacházíte:  

Pokud cestujete z rizikové oblasti mimo Španělsko:  

 • Před cestou na Kanárské ostrovy musí být vyplněn a podepsán elektronicky formulář kontroly stavu (formulář FCS).  

 • Negativní test PCR nebo ATM provedený 72 hodin před příjezdem na Kanárské ostrovy. Nabízíme vám seznam některých autorizovaných center v Belgii a Nizozemsku.  

 • Hygienická kontrola na letišti spočívající v měření teploty (s horečkou a tělesnou teplotou 37,5 ° C nebo vyšší) a vizuálním ověření nepřítomnosti příznaků.  

Pokud cestujete z oblasti s nízkým rizikem mimo Španělsko:  

 • Před cestou na Kanárské ostrovy je třeba vyplnit a podepsat elektronicky formulář kontroly stavu (formulář FCS).  

 • Diagnostický test na aktivní infekci COVID-19 s negativním výsledkem, provedený 72 hodin před příjezdem na Kanárské ostrovy. Toto musí být při přihlášení předloženo v turistickém ubytovacím zařízení podle vašeho výběru. Děti mladší 6 let nepotřebují negativní diagnostický test. Test musí být schválen zdravotnickými orgány vaší země nebo Evropské unie. Bude předloženo na letišti a / nebo v hotelu.  

 • Přijímané testy jsou PCR (COVID-19 RT-PCR), transkripčně zprostředkovaná amplifikace (TMA). Jsou také schváleny rychlé testy pro detekci antigenů SARS-CoV-2 se specificitou více než 97% a senzitivitou více než 80%, podle jejich odpovídající homologace.  

 • Hygienická kontrola na letišti spočívající v měření teploty (s horečkou a tělesnou teplotou 37,5 ° C nebo vyšší) a vizuálním ověření nepřítomnosti příznaků.

Pokud cestujete z jiné autonomní komunity ve Španělsku a nezdržujete se v regulovaném turistickém zařízení:  

 • Diagnostický test na aktivní infekci COVID-19 s negativním výsledkem provedený do 72 hodin před příjezdem na Kanárské ostrovy. Povinné mezi 18. prosincem 2020 a 15. únorem 2021. Před cestou musíte poslat certifikát e-mailem na adresu pdiasviajes@gobiernodecanarias.org s íslem letu a datem příletu.  
 • Přijímané testy jsou PCR (COVID-19 RT-PCR), transkripčně zprostředkovaná amplifikace (TMA). Jsou také schváleny rychlé testy pro detekci antigenů SARS-CoV-2 se specificitou více než 97% a senzitivitou více než 80%, podle jejich odpovídající homologace.  
 • Ve výjimečných případech je možné podstoupit test do 72 hodin od příjezdu na Kanárské ostrovy nebo zvolit 14denní izolaci.  

Pokud cestujete z jiné autonomní komunity ve Španělsku a pobýváte v regulovaném turistickém zařízení:

 • Po příjezdu na ostrovy musíte prokázat, že máte rezervaci v turistickém ubytování.
 • Diagnostický test na aktivní infekci COVID-19 s negativním výsledkem, provedený 72 hodin před příjezdem na Kanárské ostrovy. Toto musí být při přihlášení předloženo v turistickém ubytovacím zařízení podle vašeho výběru. Děti mladší šesti let nepotřebují negativní diagnostický test. Test musí být schválen zdravotnickými orgány. Nabízíme vám seznam některých autorizovaných center ve Španělsku .
 • Přijímané testy jsou PCR (COVID-19 RT-PCR), transkripčně zprostředkovaná amplifikace (TMA). Jsou také schváleny rychlé testy pro detekci antigenů SARS-CoV-2 se specificitou více než 97% a senzitivitou více než 80%, podle jejich odpovídající homologace.  

V každém případě je nutné si před cestou na Kanárské ostrovy zjistit požadavky vaší cestovní kanceláře nebo letecké společnosti.

3VÝJIMEČNÁ SITUACE NA NĚKTERÝCH OSTROVECH

Do 11.02.2021 budou přístupné ostrovy, které budou v pohotovostním stupni 3 a 4 pouze pro:

 • Tranzitní cestující

 • Cestující z mezinárodních letů, Španělska a Baleárských ostrovů pobývající v regulovaném turistickém zařízení.

Tato omezení přístupu nemají vliv na ostrovy, které jsou v pohotovostním stupni 1 a 2.

 

 

POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 1

POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 2

POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 3

POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 4

Tenerife

 

x

 

 

Gran Canaria

 

 

x

 

Lanzarote

 

 

 

x

Fuerteventura

 

x

 

 

La Palma

x

 

 

 

La Gomera

x

 

 

 

El Hierro

 

x

 

 

La Graciosa

 

 

 

x

 

Během pobytu musí turisté respektovat příslušná opatření pro každý pohotovostní stupeň, která jsou shrnuta v následující tabulce:

 

 

POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 1

POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 2

POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 3

 

POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 4

OMEZENÍ VSTUPU A ODLETU Z OSTROVU

NE

NE

ANO

 

ANO

OMEZENÍ POHYBU V NOCI

Mezi 00:00 a 6:00

Mezi 23:00 a 6:00

Mezi 22:00 a 6:00

 

Mezi 22:00 a 6:00

SETKÁVÁNÍ

MIMO PARTNERY

Maximálně 6 osob

Maximálně 4 osoby

Pouze v restauraci a

maximálně 4 osoby

 

Maximálně 2 osoby

POHOSTINSTVÍ A STRAVOVÁNÍ

Zavírací doba v 00:00

maximálně 6 strávníků

Zavírací doba v 23:00

máximálně 4 strávníci

Pouze 50 % kapacity terasy a

zavírací doba v 22.00h

 

 

Zavírací doba v 18:00

 

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Otevřeno, skupiny

maximálně 6 osob

Otevřeno, skupiny

maximálně 4 osob

Zavřeno

 

 

Zavřeno

VEŘEJNÁ DOPRAVA

Funguje v běžném režimu

50 % kapacity

50 % kapacity

 

POULIČNÍ OBCHODY

Pouze venku

Pozastaveno

Pozastaveno

Pozastaveno

AKCE

Pozastaveno

Pozastaveno

Pozastaveno

Pozastaveno

NOČNÍ ZÁBAVA

Pozastaveno

Pozastaveno

Pozastaveno

Pozastaveno

4Nejsem si úplně jistý/á ohledně testů:

Jaké testy jsou akceptovány?

Pokud cestujete z rizikové oblasti ze zahraničí: akceptujeme testy PCR (RT-PCR na COVID-19), testy transkripce zprostředkované amplifikace (TMA) a testy  RT-LAMP (Reverse transcription – Loop mediated isothermal amplification – reverzní transkripce a izotermální amplifikace zprostředkovaná smyčkou) 

Ve všech ostatních případech: Testy rychlé detekce pro antigeny SARS-CoV-2 se specificitou vyšší než 97 % a senzitivitou vyšší než 80 %, podle jejich odpovídajícího schválení.

Budete potřebovat tištěný nebo digitální certifikát, který bude obsahovat následující informace o testu: jméno, příjmení a číslo dokumentace osoby, která provedla test, název autorizovaného zdravotnického orgánu nebo subjektu, který jej provádí a jeho kontaktní údaje, typ provedeného testu, značku a případně schválení testu, datum a čas provedení a výsledek testů. V případě antigenních testů musí být uvedena homologovaná specificita a citlivost. Doporučujeme, aby byl certifikát ve španělštině nebo angličtině. 

Cestuji z jiné španělské autonomní oblasti, potřebuji také podstoupit test, abych mohl/a pobývat v turistickém zařízení na Kanárských ostrovech?
Ano, je nutné, abyste si podstoupil/a diagnostický test provedený maximálně 72 hodin předem a výsledek musí být negativní. A  (TMA) :Transcription Mediated Amplification .

Jsem obyvatel Kanárských ostrovů, musím při pobytu v kanárském turistickém zařízení předložit potvrzení o negativním testu?
Ne. V tomto případě musíte prokázat, že jste obyvateli Kanárských ostrovů a na vlastní odpovědnost prohlásit, že jste neopustili Kanárské ostrovy 15 dní před vaším příjezdem do turistického zařízení, a že jste v tomto období neprojevili příznaky onemocnění COVID-19.

Je test také povinný při odjezdu z Kanárských ostrovů?
Ne, ale vaše země to může vyžadovat. Doporučujeme vždy zkontrolovat požadavky a doporučení vaší země původu.

Mohu absolvovat test na ostrovech?
Kanárské ostrovy mají samozřejmě prvotřídní zdravotnická zařízení. Ubytovatel vám poskytne informace o nejbližším místě k provedení schváleného diagnostického testu. V každém případě vám poskytneme seznam schválených center na Kanárských ostrovech, kde můžete test absolvovat.

5Jaká bezpečnostní opatření budou zavedena na letišti a/nebo v letadle?

Mějte na paměti, že ve vnitřních prostorách letiště a po celou dobu letu musíte mít roušku a dodržovat všechna bezpečnostní opatření uvedená leteckou společností i orgány letiště.

Doporučujeme, pokud je to možné, odbavit se online, abyste se vyhnuli zbytečným administrativním úkonům na letišti. Mějte na paměti, že mnoho leteckých společností již nepovoluje příruční zavazadlo v kabině, s výjimkou osobního zavazadla, které se vejde pod sedadlo.

6Mohu se volně pohybovat mezi ostrovy?

Samozřejmě, jednou z velkých výhod návštěvy Kanárských ostrovů je to, že během jedné návštěvy můžete poznat několik ostrovů. Ostrovy se od sebe velmi liší a stojí za to je navštívit.

V současné době je pohyb mezi ostrovy plně obnoven, s denními spoji, které umožňují bezproblémový přesun z jakéhokoli ostrova na druhý, letadlem i lodí. Binter a Canaryfly jsou letecké společnosti, se kterými můžete cestovat mezi ostrovy, a společnostmi poskytující lodní přepravu jsou Fred Olsen, Armas, Biosfera Express a Líneas Romero.

7Co bychom měli vědět před příjezdem na Kanárské ostrovy? Bezpečnostní opatření.

Z toho důvodu je povinné si stáhnout do svého telefonu aplikaci pro upozornění na výskyt infekce RadarCOVID, která je k dispozici pro iPhone i Android. Na základě vaší polohy vás aplikace upozorní na riziko výskytu infekce COVID-19.

Kromě toho byste měli znát hlavní opatření, která jsou uplatňována k zajištění vašeho zdraví a pohody.

 

Obecná opatření:

 • Je povinné používat roušku u dospělých a dětí starších 6 let na veřejných komunikacích, na veřejnosti a uzavřených veřejných prostorech, s výjimkou příjmu potravy, fyzické aktivity a/nebo v případě zdravotního postižení nebo onemocnění dýchacích cest.
 • Sociální odstup (stanoven na 1,5 m).
 • Používání hygienických prostředků (mýdla a hydroalkoholické gely).
 • Adekvátní úklid a dezinfekce ve všech zařízeních a materiálech (se zvláštním posílením na toaletách a podobných běžně používaných místech)

Specifická opatření:

 • Na veřejných komunikacích, na veřejnosti a uzavřených veřejných prostorech je povinná rouška u osob a dětí starších 6 let, pokud nelze dodržet minimální odstup 1,5 metru. Dále není dovoleno kouřit nebo používat elektronické cigarety, pokud není možné zaručit odstup 2 metry. Na veřejných komunikacích není dovoleno kouřit.
 • Veřejná a/nebo hromadná doprava. Rouška je povinná pro osoby a děti starší 6 let, pokud nelze dodržet minimální sociální odstup 1,5 metru s výjimkou postižení nebo onemocnění dýchacích cest. V případě turistického autobusu jsou místa přidělena.
 • Ubytování pro turisty. Kapacita je omezena ve společných prostorech podle požadovaného společenského odstupu, to platí i pro animační aktivity a skupinové lekce. Najdete zde asistované bufetové služby, při kterých se provádí individuální servírování na talíře nebo samoobslužný servis, ve kterém jsou na displejích s nabídku jídla oddělené obrazovky.
 • Pláže, bazény a jiná místa v přírodě. Používání roušky je povinné při vstupu na pláže a k bazénům, pří výletech a procházkách. Jediná výjimka, kdy roušku nemusíte používat je při koupání, při pobytu v určitém prostoru, bez pohybu a při dodržení doporučených sociálních odstupů.
 • Aktivní turismus. Outdoorové turistické aktivity představují jen malá rizika a jsou obvykle pořádány pro malé skupiny. V žádném případě není dovoleno sdílet jednotlivé sportovní náčiní, pro které platí zvláštní čisticí a dezinfekční opatření.

 

 

8Jaká osobní ochranná opatření mám přijmout, abych předešel(předešla) infekcím?

Španělské ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby všichni občané přijali tato osobní ochranná opatření:

 • Často provádějte hygienu rukou mýdlem a vodou nebo hydroalkoholickým gelem.
 • Při kašlání nebo kýchání zakryjte ústa a nos jednorázovými ubrousky a poté je vyhoďte.
 • Udržujte sociální odstupy nejméně 1,5 m od lidí, s nimiž nežijete (se symptomy nebo bez nich)
 • Používejte roušku na veřejných komunikacích, na veřejnosti a ve veřejných uzavřených prostorech.

Doporučuje se, aby se ve skupinách nebo při setkání lidí, kteří nežijí společně v soukromých prostorech, nesetkávalo více než 10 osob, i když lze zaručit bezpečné sociální odstupy.

9Co mám dělat, když se u mě během pobytu na Kanárských ostrovech objeví příznaky? Asistenční pojištění COVID.

Pokud máte příznaky, jako je kašel, horečka, dušnost nebo nepříjemné pocity, izolujte se ve svém ubytování a zavolejte na číslo 900 112 061, kde vám dají pokyny, na jaké zdravotnické zařízení se máte obrátit.

Mějte na paměti, že při návštěvě jakéhokoliv zdravotnického zařízení na ostrovech musíte mít ochrannou roušku a nesmíte se dotýkat žádného povrchu rukama.

Nejdůležitější je vaše zdraví a pohoda, pokud nemáte uzavřené zdravotní pojištění, poskytneme vám také na Kanárských ostrovech zdarma pojistku AXA, která pokryje všechny výdaje spojené s COVID-19. Chcete-li zjistit více o pojistném krytí, klikněte na tento odkaz.

Hygienická doporučení:

Lavamanos

Často provádějte hygienu rukou pomocí mýdla a vody nebo hydroalkoholického gelu.

Toallitas

Při kašlání nebo kýchání si zakrývejte ústa a nos jednorázovými tkaninami a poté je vyhoďte.

Distancia de seguridad

Udržujte sociální odstupy nejméně 1,5 metru od lidí, s nimiž nežijete (se symptomy nebo bez nich).

Barbijo

Je povinné používat roušku ve veřejné dopravě, na veřejných komunikacích, na veřejnosti a veřejných uzavřených prostorech bez ohledu na dodržování sociálního odstupu 1,5 m.

V případě výskytu příznaků volejte na:

900 112 061

Fiebre

Horečka

Tos

Kašel

Falta de aire

Problémy s dýcháním